Rejestracja na II Konferencję pt. „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”

Edit

10 listopada 2021

Zaczynamy o 9:00

Forma Online

Otrzymasz link na podany e-mail podczas rejestracji

Organizator

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Darmowy Webinar Online

II Konferencja pt. „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”

Program II Konferencji
pt „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”

10 listopada 2021 r. w Warszawie 

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

BLOK FORMALNO-PRAWNY 

10:00 – 10:10

Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

10:10 – 10:30

Problemy uciążliwości odorowych na Mazowszu – Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu
Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

10:30 – 11:00

Aktualny status prac legislacyjnych w kontekście uciążliwości zapachowej – Maria Liberda,

starszy specjalista – przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska

11:00 – 11:30

Aktualne regulacje prawne dotyczące emisji odorów w świetle praktyki organów i sądów –
mgr Mikołaj Maśliński, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, MM Doradztwo Prawne

11:30 – 12:00

Kontrola obiektów uciążliwych zapachowo przez Inspekcję Ochrony Środowiska – mgr Mikołaj
Maśliński, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, MM Doradztwo Prawne

12:00 – 12:15

Przerwa

BLOK DOTYCZĄCY INSTALACJI POWODUJĄCYCH UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWE

12:15 – 12:45

Problemy odorowe i dobre praktyki ich ograniczenia na przykładzie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji „WOD.- KAN.” w Bełchatowie – Piotr Pierzchała, Prezes Zarządu – Dyrektor
Naczelny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.

12:45 – 13:15

Zagrożenia związane z odchodami zwierzęcymi oraz rozwiązania minimalizujące ich negatywne
oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko – dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz., Wydział
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Firmy BACTrem

13:15 – 13:45

Identyfikacja, zapobieganie i ograniczanie emisji odorów w gospodarce odpadami –
dr hab. Izabela Sówka, prof. PWr, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

13:45 – 14:15

Ocena potencjalnego oddziaływania zapachowego przedsięwzięcia na otoczenie –
dr inż. Małgorzata Friedrich, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

14:15 – 14:45

Problemy z oceną uciążliwości zapachowej instalacji w procedurach ocen środowiskowych –
dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej

14:45 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Program II Konferencji
pt „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”

10 listopada 2021 r w Warszawie 

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

BLOK FORMALNO-PRAWNY

10:00 – 10:10

Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

10:10 – 10:30

Problemy uciążliwości odorowych na Mazowszu – Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu
Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

10:30 – 11:00

Aktualny status prac legislacyjnych w kontekście uciążliwości zapachowej – Maria Liberda,

starszy specjalista – przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska

11:00 – 11:30

Aktualne regulacje prawne dotyczące emisji odorów w świetle praktyki organów i sądów –
mgr Mikołaj Maśliński, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, MM Doradztwo Prawne

11:30 – 12:00

Kontrola obiektów uciążliwych zapachowo przez Inspekcję Ochrony Środowiska – mgr Mikołaj
Maśliński, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, MM Doradztwo Prawne

12:00 – 12:15

Przerwa

BLOK DOTYCZĄCY INSTALACJI POWODUJĄCYCH UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWE

12:15 – 12:45

Problemy odorowe i dobre praktyki ich ograniczenia na przykładzie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji „WOD.- KAN.” w Bełchatowie – Piotr Pierzchała, Prezes Zarządu – Dyrektor
Naczelny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.

12:45 – 13:15

Zagrożenia związane z odchodami zwierzęcymi oraz rozwiązania minimalizujące ich negatywne
oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko – dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz., Wydział
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Firmy BACTrem

13:15 – 13:45

Identyfikacja, zapobieganie i ograniczanie emisji odorów w gospodarce odpadami –
dr hab. Izabela Sówka, prof. PWr, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

13:45 – 14:15

Ocena potencjalnego oddziaływania zapachowego przedsięwzięcia na otoczenie –
dr inż. Małgorzata Friedrich, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

14:15 – 14:45

Problemy z oceną uciążliwości zapachowej instalacji w procedurach ocen środowiskowych –
dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej

14:45 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.