Rejestracja na II Konferencję pt. „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”

Edit

10 listopada 2021

Zaczynamy o 9:00

Forma Online

Otrzymasz link na podany e-mail podczas rejestracji

Organizator

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Darmowy Webinar Online

II Konferencja pt. „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”

Formularz rejestracyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium, które odbędzie się 10 listopada 2021 roku o godzinie 9:30 polskiego czasu (CET).

Bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail.

Klauzula informacyjna dotycząca rejestracji online na webinar


Administratorem danych osobowych jest Split Technology Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sportowa 6 / 59, 35-111 Rzeszów, NIP: 8133823294. Dane będą przetwarzane i przekazane w celu rejestracji na wydarzenie webinar o nazwie Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu prawidłowego procesu rejestracji oraz otrzymania potwierdzenia rejestracji wraz z odnośnikiem do wydarzenia online. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do zapomnienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Split Technology Sp. z o.o. nie wykorzysta danych w celach marketingowych ani nie przekaże danych do innych niewymienionych podmiotów w tym postanowieniu. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mayam.pl 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osób uczestniczących

w II konferencji „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”


Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników i prelegentów  konferencji jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, stanowisko, tytuł zawodowy, tytuł lub stopień naukowy, reprezentowana instytucja/pracodawca oraz wizerunek, głos:

  1. będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w konferencji „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”;
  2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu lub wspomagające administratora w organizacji konferencji;
  3. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).